Posts

...

...

...

...

Хүсэвч хүрч үл болох холын тэнгэр!

Цонхоор шивнэсэн борооны үг

...

***

"Дотоод тэнгис"

...